Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly 3. třída AJ

28.11. úterý

Dú - PS s. 28

Nemocní

* uč. s. 23 - poslech zde

* PS s. 26 - poslech zde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11. pondělí

Dú - uč. s. 22 - poslech zde a čtení příběhu

Nemocní

* úkol výše

* červený sešit - k úkolu z minulé hodiny domaluj obrázek

* PS s. 25 - pomůže uč. s. 22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.11. úterý

Dú - uč. s. 21 - opiš věty z bubliny a doplň podle textu (červený sešit)

Nemocní

* uč. s. 21 - čtení emailu

* PS s. 24 - doplň text a namaluj svého robota

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.11. pondělí

Dú - slovníček s. 10 - spodní část listu Favourite toys

Nemocní

* uč. s. 20 - poslech zde a zde

* PS s. 23 - navrhni a popiš hračku 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.11. čtvrtek

Dú - uč. s. 19 - vyber si dva řádky a do červeného sešitu zapisuj celé věty podle vzoru: It´s a blue lorry.

     - červený sešit - dokončit práci z hodiny, do nestihl ve škole

Nemocní

* PS s. 22

* červený sešit - nalep list a domaluj obrázky svých hraček, potom zapisuj věty podle vzoru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11. úterý

Dú - PS s. 21/2

     - ve čtvrtek 16.11. píšeme test na slovíčka - slovníček s. 9

Nemocní 

* uč. s. 19

* červený sešit: namaluj a popiš podle vzoru: A red car

1. žlutá panenka

2. modrý robot

3. zelené auto

4. červená pastelka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11. pondělí

Dú - PS s. 21/1 - poslech zde

       - ve čtvrtek 16.11. píšeme testík - slovníček s. 9

Nemocní

* uč. 18 - poslech zde

* slovníček - zařadit a vypracovat list č. 11

* červený sešit: píšeme oznamovací věty podle pracovního sešitu s. 19/1 a tvoříme z nich otázky podle vzoru: It is a pencil. x Is it a pencil?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.11. čtvrtek

Dú - PS s. 19/2

Mareček si dokončí list v červeném sešitě a PS s. 20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.11. úterý 

Dú - poslech, čtení a překlad textu v uč. na s. 17 - zde

Nemo cní

* červený sešit - opiš si od spolužáků zápisek - tvoření otázky a krátké odpovědi

* PS s. 18/2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.11. pondělí

Dú - uč. s. 16 - rámeček s novými slovíčky, poslech zde

Nemocní

* Uč. s. 16 - poslech písničky zde

* PS s. 18/1 - poslech zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.11. čtvrtek

Dú - červený sešit - dokončit příběh Colin in computerland - kdo nestihl ve škole

Nemocní

* červený sešit - nalepit ofocený příběh Colin in computerland a doplnit podle nabídky (popř. pomůže uč. s. 14)

* slovníček s. 8 - opis vět a překlad vět (ústně)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.10. úterý

Halloween song - zde

* Ve čtvrtek 2.11. píšeme test 2 - opakuj barvy a školní pomůcky, věta It´s a ....... - lekce 2

Nemocní

* PS s. 84

* PS s. 87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10. pondělí

Dú - procvičuj nová slovíčka ze slovníčku s. 5 + s. 6 (teacher, classroom, friend, please, here, thank you, can, yes)

Nemocní

* PS s. 16 (hledáme v uč. od s. 8 - 12)

* slovníček s. 5 - vyplň řádky u slov teacher, classroom, friend a na s. 6 u slov please, here, thank you, can, yes

* uč. s. 15 - hudební nástroje

* PS s. 15/2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10. úterý

Dú - PS s. 17 - opakovací stránka + sebehodnocení

Nemocní

* Uč. s. 14 - Colin in computerland, poslech zde

* PS s. 14 - pomoc v uč. s. 14

* červený sešit - napiš o sobě celými větami - pozdrav, jméno, věk, odkud jsi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.10. pondělí

Dú - uč s. 13 - do červeného sešitu opiš 4 věty pod emailem a vedle každé z nich napiš YES x NO podle textu

Nemocní

* PS s. 13 - pomoc v uč. s. 13, píšeme email Gregovi o sobě, nezapomeň vyplnit své jméno nahoře vedle slova FROM - OD

* slovníček s. 8 - vyplnit horní část listu - tabulku s názvy zemí

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10. čtvrtek

Dú - uč. s. 13 - čtení emailu, překlad - ústně

Nemocní 

* slovníček - vložit nový list - Where are you from? , zatím nevyplňovat

                  - list colours dokončit - vybarvit dle sebe a dopsat slova

* uč. s. 13 - email from Greg - čtení a překlad - ústně

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10. úterý

Dú - uč. s. 12 - napiš, odkud děti jsou podle poslechu zde (Matt is from ............., Abi is from.....................)

Nemocní

* červený sešit - list What colour is...? - nalep, pospojuj, vybarvi

* PS s. 12 - poslech zde (pomoc uč. s. 12),  ve spodní části píšeme o sobě (I´m from the Czech Republic. I speak Czech and English.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.10. pondělí

Dú - slovníček s. 6 - opis vět pod slovíčky

Nemocní

* Dú výše - slovíčka nahoře neopisujeme

* uč. s. 12 - poslech zde a zde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10. čtvrtek

Dú - trénuj slovíčka na test (v pondělí 16.10.) - COLOURS

Nemocní

* Uč. s. 11 - hra - myslím si rámeček a druhý se pomocí otázek snaží zjistit, který si myslím

* PS s. 11 celá, poslech zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10. úterý

Dú - červený sešit - křížovka COLOURS

Nemocní

* uč. s 10 - poslech zde a zde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.10. pondělí

Dú - PS s. 10/ cv.2 

Nemocní

* slovníček - zařadit a vyplnit list COLOURS

* žlutý sešit - nalepit list se školními pomůckami, vyplnit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravím všechny třeťáčky a jejich rodiče.

S dětmi se budeme scházet na AJ 3x v týdnu, v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Všechny informace budu vkládat sem na stránky - domácí úkoly, poslechy, upozornění na testíky atd. Pro děti nastává ve třetím ročníku velká změna, co se výuky AJ týká. Začínají s psanou podobou, proto prosím rodiče o dohled při učení se nových slovíček - vždy půjde o slovíčka ze zelených desek, u kterých budou mít děti vyplněné cvičné řádky. Tato slovíčka bude třeba znát i v psané podobě. Prosím o dohled a postupné trénování, aby se dětem slova nehromadila a následně je to neodradilo od učení.

Děkuji, Iva Pavelková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10. čtvrtek

Dú - PS s. 10/1 - poslech zde

        procvičuj slovíčka - slovníček s. 5 - v pondělí 9.10. bude testík

Nemocní

* PS s. 9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.10. úterý

Dú - trénuj psaní slovíček (školní potřeby) - slovníček s. 5

Nemocní

* Uč. s. 9 - poslech zde, Can I borrow...? Mohu si půjčit...?

* PS s. 8 - poslech zde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.10. pondělí

Dú - PS s. 7/2

Nemocní

* Uč. s. 8 - tabulka dole na stránce, poslech zde

* PS s. 7/1 - poslech zde

* Slovníček - List  AT school - vyplnit prvních šest slovíček- oba sloupce + spodní část u obrázků

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.9. úterý

Dú - uč. s. 8 - poslech říkanky ZDE

     - podpis testu Numbers ve žlutém sešitě (sešit dostanete zpět opravený zítra)

Nemocní

* slovníček - zapsat čísla slovem do druhé části listu NUMBERS

* uč. s. 8 - opakování slovíček, která známe z druhé třídy + říkanka (poslech výše) - ve škole jsme svoje věci řadili podle diktátu spolužáků, ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.9. pondělí

Dú - dokončit list telefon v červeném sešitě

Nemocní

* červený sešit - nalepit oba listy na procvičování čísel a vyplnit, pospojovat pastelkami, vybarvit

* PS s. 6/2 - doplnit s pomocí učebnice s. 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.9. čtvrtek

* Dú - naučit se psát čísla  1-10 (do úterka 26.9.), bude TESTÍK

Nemocní

* úkol výše

* uč. s. 7, poslech zde

* slovníček - první list Greetings - dovyplnit zbývající slovíčka: How are you?, fine, see, tomorrow

* PS s.6/1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.9. úterý

* Dú - slovníček - vyplnit první polovinu listu NUMBERS - tři sloupečky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.9. čtvrtek

Dú - (do pondělí 18.9.) - uč. s. 6 - spodní rámeček - poslech zde - děti poslouchají, opakují a ukazují čísla v řadě kuželek, i na přeskáčku   (naučit se rychle orientovat v řadě čísel)

  Nemocní

* Dú výše - uč. s. 6

* uč s. 6 - písnička zde     

* červený sešit - nalepit ofocený rozhovor "Nick + Sara" a doplnit z nabídky                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.9. úterý

Dú (do čtvrtka) - PS s. 4 - do posledního rámečku malujeme kamaráda nebo postavu z uč. Happy street

Nemocní

* PS s. 3/1 - poslech zde

* PS s. 3/2 - poslech zde

* Slovníček - nový list Names (jména) - ve spodní části listu čteme věty a spojujeme pastelkami se správným obrázkem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.9. pondělí

Dú - poslouchej nahrávku a nauč se pěkně číst - uč. s. 5, poslech zde

     - slovníček - nové slovíčko It´s...

Nemocní

* červený sešit - nalepit ofocenou cedulku č. 1 a doplnit jména dětí podle obrázků

* slovníček - vyplnit řádek It´s ... + doplnit spodní část listu - malujeme kocoura Otto, do druhé bubliny představíme sebe a domalujeme obrázek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.9. čtvrtek

Dú - slovníček (zelené složky) - trénovat psaní slovíček, u kterých máme vyplněné řádky, je jich celkem 6

Nemocní

* uč. s. 4 - poslech zde a zde

* PS s. 2 - cv. 1 poslech zde, cv. 2 - namalovat sebe a napsat odpověď na otázku Whatś your name? -----  I´m ......

* Slovníček v zelených deskách - vyplnit (opsat) řádky u slovíček:  Hello!, Hi!, Bye!, Goodbye!, I´m, name

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.9. úterý

* děti si dnes přinesou ze školy: - sešity - velký červený a malý žlutý  - prosím o obalení, stejně tak i modrý PS a učebnici

                                                   - zelené desky na slovíčka - sem budeme zakládat listy se slovní zásobou k jednotlivým lekcím

* do hodin AJ si nosíme všechny výše uvedené pomůcky